Ordinea de zi :

  1. Raportul de activitate și raportul privind exercițiul financiar-contabil al asociației pe anul 2012.
  2. Aprobarea raportului cenzorului privind gestiunea asociației.
  3. Propuneri privind bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2013
  4. Propuneri privind completarea comitetului de selecție și stabilirea atribuțiilor și responsabilitățiilor în cadrul Consiliului Director ales
  5. Propuneri privind modificarea planului de dezvoltare locală prin realocarea unor sume între submăsuri, ca urmare a rezultatelor obținute la apelurile de selecție anterioare și a concluziilor rezultate în urma activității de animare a teritoriului.
  6. Aprobarea modificării sediului asociației din localitatea Șibot, str.Principală, Nr.34 Bl P+2, în localitatea Vințu de Jos, str.Lucian Blaga, nr.20.
  7. Diverse

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Harta proiecte finantate
harta-proiecte-top
Contact

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul: Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Program

Luni – Vineri 8:30 – 16:30

Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480
Luni -Vineri 9:00 – 14:00