Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:   3/2014   

 

GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului anunță lansarea celei de a 3-a  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2014 pentru măsura:  

–           Măsura 411.2 -121,,Infrastructură de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”

–           Tipurile de beneficiari eligibili pentru finanțare pe măsura : M411.2-121 sunt cele menționate în Fișa și Ghidul Măsurii 121 din PNDR.

 

Fondurile disponibile :

Măsura 411.2-121 ,,Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii” sunt de  79.930 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri este în medie de 79.930 Euro.

 

Valoarea totală a unui proiect, pentru a putea fi finanțat trebuie să fie cuprinsă între 5.000 euro(valoare eleigibilă) și 400.000 euro.

 

Depunerea proiectelor se va face la sediul  GAL” VA-VM”, din Comuna Vințu de Jos , str. Lucian Blaga  nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.

Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : 13 octombrie 2014, ora : 12.00.

 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Mureșului”.Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 (versiunea 10 Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012 din PNDR )  (www.apdrp.ro)cât și cele din fișa măsuri  din strategia de dezvoltare locala  a GAL VA-VM (www.galvam.ro).

 La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților varianta electronica ( suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsuri lansate la sediul GAL.

Mai multi informatii puteti gasi aici: Apel selectie M411.2 -121 Sesiunea III-2014

 Date de contact pentru informații suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com  Telefon/fax : 0258-760480;

Bârsan C-tin – Manager proiect: 0744636591;

Cristea Maria  – Expert :0744333041 ; 0764073755

Sau la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Mureșului”, din Comuna Vințu de Jos  str. Lucian Blaga  nr. 20,   Judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Harta proiecte finantate
harta-proiecte-top
Contact

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul: Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Program

Luni – Vineri 8:30 – 16:30

Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480
Luni -Vineri 9:00 – 14:00