1Animarea comunităților este un proces continuu, conceptul fiind bazat pe necesitatea dezvoltării comunitare a resurselor endogene ale acestora în vederea asigurării unei dezvoltări locale, ce are ca bază abordarea de jos în sus. Conceptul este legat de construirea unor parteneriate locale în mediul rural, a căror dezvoltare nu are loc de la sine ci trebuie permanent stimulată și încurajată. În acest context sfera de acțiune a animatorului de dezvoltare rurală acoperă toate dimensiunile de dezvoltare a unei comunități (social, economic, cultural, de mediu, etc.)

2Campania de animare a teritoriului GAL VA-VM, așa cum a fost prevăzută la începutul anului 2013 completează toate acțiunile înscrise în calendarul de activități a componentei b) a proiectului – Instruirea și animarea teritoriului.

Scopul campaniei

Animarea și informarea populației de pe teritoriul GAL privind activitatea asociației, modelul de abordare LEADER, tipurile de măsuri pe care potențialii beneficiari le pot accesa prin GAL VA-VM, informații privind rundele de selecţie, modalităţile de accesare a fondurilor, valorile medii/proiect, criteriile de eligibilitate

3Diseminarea și preluarea de informații din teritoriu, ceea ce oferă prilejul analizei nevoilor de dezvoltare a teritoriului

Antrenarea comunităților locale în acțiunile planificate din  Strategia de Dezvoltare Locală

Distribuirea de materiale informative și de promovare proprii și ale MADR/APDRP

GRUP ȚINTĂ

populația din mediul rural

–          Autorități Publice

–          Mediul privat

–          ONG-uri

4ACTIVITĂȚI DERULATE

–          Întâlniri informative și de promovare organizate în toate comunitățile teritoriului GAL cu tematică stabilită

–          Întâlniri ocazionale, ad-hoc, cu oferirea de informații generale și consiliere privind activitățile derulate de GAL

–          Studiu privind rezultatele obţinute în implementarea

    Programului LEADER  la nivelul GAL VA-VM

–          Realizarea și distribuirea de materiale de promovare – Participarea la evenimente locale de pe teritoriul GAL precum și la întâlniri naționale și internaționale.

5

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.