Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte:   1/2014   

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea primei  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2014 pentru masurile:  

–           Masura 411.2 -121,,Infrastructura de acces, crestere animale, procesare primara, turism si protectia naturii”

–           Masura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”        

Tipurile de beneficiari eligibili  -pentru sprijinul acordat pe masura M411.2 -121 : sunt cele mentionate in Fisa si Ghidul Masurii 121 din PNDR.

Tipurile de beneficiari eligibili pentru finantare pe masura : M413.1-322 sunt cele mentionate in Fisa si Ghidul Masurii 322 din PNDR.

Fondurile disponibile :

Masura 411.2-121 ,,Infrastructura de acces, crestere animale, procesare primara, turism si protectia naturii” sunt de  35.000 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 17.500 Euro

Masura 413.1 -322,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” sunt de : 250.570 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 62.642 Euro

 Valoarea totala a unui proiect pentru fiecare masura, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro si 400.000 euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediul  GAL” VA-VM”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga  nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune este : 05 mai 2014, ora : 12.00.

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”.Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurile Solicitantului aferent Măsurii 121 (versiunea 10)  si Masurii 322 din PNDR (www.apdrp.ro)cât si cele din fisele masurilor  din strategia de dezvoltare locala  a GAL VA-VM (www.galvam.ro).

La cerere, se poate pune la dispozitia solicitantilor varianta electronica ( suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.

Date de contact pentru informatii suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com  Telefon/fax : 0258-760480;

Barsan C-tin – Manager proiect: 0744636591;

Bujor Adina –  Asistent manager : 0740518658 ; 0764031518

Cristea Maria  – Expert :0744333041 ; 0764073755

Sau la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos  str. Lucian Blaga  nr. 20,   judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Mai multe informaiti puteti gasi mai jos:

Apel selectie M411.2 -121 Sesiunea I-2014

Apel selectie M413.1-322 Sesiunea I-2014

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.