APEL DE SELECȚIE

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M6/1B

Data publicării:     24/ 07 /2017

Grupul de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului  și Mureșului anunță lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M6/1B Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

 1. Data lansării apelului de selecție: 24/ 07 /2017
 2. Data limită de depunere a proiectelor: 24/ 08 /2017
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, în intervalul orar 11:00 – 16:00
 1. Beneficiarii eligibili:

Beneficiari direcți:

 • ONG-uri, înființate conform “Ordonanței de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații” care au desfășurat sau desfășoară activități de facilitare comunitară în domeniul vizat de măsură ;
 • Grupuri de initiativa neformalizate (grupuri de fermieri, mestesugari, agenti economici activi in turism ce vor sta la baza viitoarei Cooperative agricole/ Asociatii profesionale)
 • Fermieri, mestesugari, agenti economici activi în domeniul turismului
 • Alte entitati juridice (SRL, PFA, II, IF)
 • Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, și în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos:
 • PFA/II/IF;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 1. Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări:
 • Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M6/1B: 111.881,11 Euro.
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 20 000 Euro;
 1. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;

Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului  și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

 • informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL VA-VM pentru măsura M6/1B Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL VA-VM galvam.ro;

La sediul GAL VA-VM este disponibilă  versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Coordonatori animare teritoriu: 

Daniela Bârsan – 0741-156682

Documentele specifice pot fi accesate aici.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.