Stimati parteneri,

In vederea demararii procedurii de contractare a Strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei GAL VA-VM cu AFIR/CRFIR 7 CENTRU ALBA va adresam invitatia de a participa  la Adunarea generala a membrilor parteneriatului, ce va avea loc in data de 01.11.2016, orele 13,00 la sediul asociatiei din localitatea Vintu de Jos, str. Lucian Blaga nr. 20, cu urmatorul

                                    Proiect de ordine de zi:

  1. Raport privind activitatea Consiliului Director precum si situatia financiara a asociatiei pe anul 2016- prezinta dl. Onc Sabin
  2. Informare asupra bugetului total al proiectului (Anexa 4-Plan financiar) aprobat ca urmare a finalizarii procesului de selectie a SDL-prezinta dl. Onc Sabin
  3. Propunere privind modificarea intensitatii sprijinului financiar aferent Masurii M2/2A-Invetitii in exploatatii agricole si procesarea produselor agricole (Anexa 4-Plan financiar) conform Fisei masurii (de la 50% la 90%)- prezinta dl. Barsan Constantin
  4. Propuneri privind alocarile maxime pe proiectele ce vor fi depuse in vederea selectarii de catre GAL, ca urmare a lansarii masurilor prevazute in SDL – prezinta dl. Barsan Constantin
  5. Propuneri privind Graficul calendaristicul de implementare a Contractului de finantare, pentru primul contract subsecvent de finantare- prezinta dl. Barsan Constantin
  1. Propuneri privind bugetul totalizator aferent functionarii GAL si animarii teritoriului, defalcat pe valori globale aferente fiecarui Contract de finantare – prezinta dl. Barsan Constantin
  2. Propuneri privind bugetul detaliat aferent primului contract de finantare / Planul de achizitii – prezinta dl. Barsan Constantin
  3. Diverse
Harta proiecte finantate
harta-proiecte-top
Contact

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul: Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Program

Luni – Vineri 8:30 – 16:30

Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480
Luni -Vineri 9:00 – 14:00