Asociația GAL din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului împreună cu asociațiile GAL Țara Secașelor și GAL Muntele Șes Județul Bihor implementează în perioada martie 2021-octombrie 2022 proiectul de cooparare PROMOVAREA INTEGRATĂ A RESURSELOR TURISTICE, CULTURALE ȘI TRADIȚIONALE PRIN CREAREA ȘI FUNCȚIONALIZAREA UNEI APLICAȚII SOFT COMUNE. Proiectul este finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.3, componenta B.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este acela de a promova în mod integrat – prin crearea și funcționalizarea unei aplicații soft – a resurselor turistice, culturale și tradiționale pe care le dețin cele 3 GALuri partenere în teritoriile pe care le reprezintă.

OBIECTIVELE SPECIFICE  ale proiectului sunt:

O.S.1. Dezvoltarea infrastructurii TIC prin crearea unei aplicații electonice pentru promovarea oportunităților și a resurselor teritoriale ale GAL-urilor partenere.

O.S. 2. Promovarea și sprijinirea teritoriilor GAL-urilor partenere prin intermediul aplicației achiziționate în domeniul economic (Practici, procese, tehnologii noi, promovarea produselor), cultural (Activități de promovare a obiceiurilor și tradițiilor culturale, gastronomie locală) și de turism (Obiective și acțiuni care sprijină dezvoltarea și promovarea turismului).

OS 3. Organizarea a 3 întâlniri de lucru (câte una în teritoriile fiecărui GAL: Ciugud, jud. Alba, Spinuș, jud. Bihor, Vințu de Jos, jud. Alba) cu scopul culegerii datelor, organizării activităților și a centralizării datelor aferente implementării proiectului.

OS 4. Promovarea și publicitatea proiectului prin: realizarea în comun a unei publicații  BROȘURĂ care să cuprindă informații despre proiect, realizarea în comun a unui SPOT RADIO și a unui SPOT VIDEO și publicarea în mass-media a acestora, realizarea de PLACUȚE DE PROMOVARE CU QR CODE.

Valoarea totala a proiectului: 45.532,20 euro

Bugetul eligibil al GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului: 15.490,11 euro.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.