Măsura 111 – Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe se încadrează în Axa I –„Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier” şi are ca obiectiv general facilitarea transformării și modernizării economiei rurale pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui la creșterea economică din teritoriu.
Strategia de Dezvoltare Locală a teritorului Valea Ampoiului-Valea Mureșului este centrată pe urmatoare domenii cheie:
– dezvoltarea si competitivitatea economica;
– mediul inconjurator;
– dezvoltarea comunitara si a resurselor umane;
Susţinerea acestor priorităţi necesită o abordare complexă care să asigure complementaritatea şi coerenţa între Axele 1,2 şi 3 din PNDR, precum şi cu alte programe judeţene, naţionale sau europene.

Mai multe informatii aici ERATA Masura 111

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

Harta proiecte finantate
harta-proiecte-top
Contact

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul: Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Program

Luni – Vineri 8:30 – 16:30

Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480
Luni -Vineri 9:00 – 14:00