Sesiuni de Finantare
Rapoarte de Selectie

MOMENTAN NU EXISTA RAPOARTE DE SELECTIE

Sesiuni active

MOMENTAN NU EXISTA SESIUNI ACTIVE

PREZENTARE

Obiectivul proiectului îl constituie creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală princonstrucţia instituţională a unui parteneriat public –privat (conform Ordonanţei nr. 26/2000) în spaţiul rural de pe Valea Ampoiului si Valea Muresului, ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale. Un alt obiectiv specific îl constituie  pregătirea Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului vizat, conform cerinţelor Axei 4 LEADER, care va conduce la creşterea competitivităţii sectoarelor agricole şi forestiere, îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice din acest spaţiu.Odată parcurse etapele pentru constituirea administrativă şi pregătirea Planului de Dezvoltare Locală se va proceda la aplicarea în vederea selecţiei GAL, pentru a se putea obţine sprijin în cadrul Sub-măsurii 431.2 pentru cheltuieli de funcţionare, animare şi dobândirea de competenţe.Prin participarea activă la elaborarea Planului de Dezvoltare a teritoriului, în urma constituirii de grupuri de lucru formate din actorii din spaţiul prezentat, se va obţine o mai bună cunoaştere şi conlucrare  a diferiţilor reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate existente în teritoriu. Conferinţele, seminariile şi mesele rotunde vor fi organizate astfel încât construcţia instituţională să se desfăşoare conform cerinţelor Axei 4 LEADER, „de jos în sus” şi „pas cu pas”.Chiar dacă solicitantul este un organism  public,  în cadrul parteneriatului,  se va urmări ca decizia să fie luată de către o majoritate constituită din reprezentanţii economici şi sociali, precum şi din alţi reprezentanţi ai societăţii civile din teritoriul definit.


Harta proiecte finantate
harta-proiecte-top
Contact

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul: Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Program

Luni – Vineri 8:30 – 16:30

Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480
Luni -Vineri 9:00 – 14:00