Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: 1/2018
Data lansării apelului de selecție: 29.05.2018
Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00
Beneficiarii eligibili:
• Autorități publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
• Unități de cult conform legislației în vigoare;
 Fondul nerambursabil total disponibil: 352 696,99 EURO
 Contribuția publică alocată pe sesiune de depunere proiecte pentru Măsura M1/6B:
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 89 000 Euro;
Intensitatea sprijinului: 100%
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa/apă uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303.
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG- uri.

Pachetul de finantare poate fi descarcat din cadrul link-ului: http://galvam.ro/wp-content/uploads/2018/05/M16B.zip

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 14:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL VA-VM pentru măsura M1/6B: Servicii de bază pentru economia și populația rurală și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL VA-VM www.galvam.ro;

Grupul de Acțiune Locală DIN ZONA VĂILOR AMPOIULUI ȘI MUREȘULUI
REPREZENTANT LEGAL:
Constantin BÂRSAN

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.