În conformitate cu prevederile cuprinse în procedura de evaluare și selecție aferentă
proceselor de evaluare și selecție realizate în cadrul Comitetului de Selecție al Asociației GAL
Valea Ampoiului-Valea Mureșului, publicată pe pagina web a asociației www.galvam.ro dorim sa
precizăm următorul aspect:
În ce privește evaluarea și selecția proiectelor aferente măsurii M1/6B ”Servicii de bază
pentru economia și populația rurală”, precizăm faptul că în data de 06.04.2023 a avut loc Ședința
Comitetului de Selecție cu prezență în procent de 80% , respectând cerințele procedurale
privind proporția dintre mediul public, privat și ONG.
În urma acestei ședințe a fost elaborat Raportul de selecție intermediar
nr.105/06.04.2023. În perioada de 5 zile lucratoare de la data de 06.04.2023 până la data de
13.04.2023 nu au fost înregistrate contestații, astfel Raportul de selecție sus menționat devine
Raport de selecție final.

Documentul poate fi consultat în cadrul link-ului de mai jos:

Nota la Raportul de selectie M1-6B SES 1-2023

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00