03.10.2013Grupul de Acțiune Locală din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului (GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului) a organizat în data de 30 septembrie 2013, la sediul asociației din localitatea Vințu de Jos, o întâlnire informativă a membrilor asociați.

                Evenimentul a prilejuit analiza activității de promovare a programului LEADER în teritoriul GAL-ului, din perspectiva proiectelor depuse până în prezent. În cadrul întâlnirii a fost prezentată implicarea echipei GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului  în promovarea programului LEADER la nivel local, regional și național.

                Activitatea de promovare și animare constă în teritoriu a prilejuit identificarea oportunităților de finanțare oferite de Planul Național de Dezvoltare Rurală – Axa IV LEADER, pentru un număr însemnat de autorități și membri ai comunităților locale de pe Valea Ampoiului Valea Mureșului.

                Cu acest prilej au fost prezentate activități de promovare, rezultate concretizate în cele 27 de proiecte depuse la GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului în valoare totală de 1.468.261 euro, ceea ce reprezintă 62.84% din valoarea publică a proiectelor finanțate prin GAL. Dintre acestea, 7 proiecte sunt deja contractate și au o valoare totală de 414.017 euro, celelalte proiecte fiind în diverse faze de evaluare.

                Întâlnirea la care au fost invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice și ai sectorului privat din teritoriul GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului s-a înscris în calendarul activităților derulate din cadrul Proiectului ,,Funcționarea Grupului de Acțiune Locală dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, programul LEADER.

SURSA: Ziarul Unirea, 3 octombrie 2013     Autor: CONSATNTIN PREDESCU

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Harta proiecte finantate
harta-proiecte-top
Contact

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul: Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Program

Luni – Vineri 8:30 – 16:30

Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480
Luni -Vineri 9:00 – 14:00