Măsura M 322

Măsura M 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

 

Beneficiari :

 Publici, ( comune, asociaţii de dezvoltare intercomunitare realizate din doua sau mai multe comune)

Privaţi, ( ONG-uri,institutii de cult, persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local)

 Tipuri de servicii/actiuni sprijinite :

 -renovarea cladirilor publice fara extindere pe orizontala sau verticala, spatii publice de recreere, amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizari de targuri,gradinite noi, achizitionarea de microbuze pentru transportul public, achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice- daca fac parte din investitia initiala pentru infiintarea serviciului, dotarea asezamintelor culturale: achizitie carti, costume populare, instrumente muzicale traditionale, etc. conform Ghid mas. 322- APDRP

Intensitatea sprijinului:

–         de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica negeneratoare de profit;

–         de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de profit;

 Alocare financiara nerambursabila/masura:  375.450 Euro;

Alocare medie nerabursabila/proiect : 75.000 euro ;

Harta proiecte finantate
harta-proiecte-top
Contact

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul: Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Program

Luni – Vineri 8:30 – 16:30

Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480
Luni -Vineri 9:00 – 14:00