Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:

01/18

Data lansării apelului

14 MARTIE  2018

Data limită pentru depunerea proiectelor

16 APRILIE  2018

Depunerea proiectelor:

La sediul Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului  și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, custom term paper writing în intervalul orar 10:00 – 14:00

Măsura de finanțare:

M3/6A Crearea si dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL

Fondul nerambursabil total disponibil:  174. 553 EURO

Suma maximă nerambursabilă/proiect:  50.000 EURO

Intensitatea sprijinului: 90%

Beneficiarii eligibili:

  • micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural;
  • fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi essay writing service diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL VA-VM pentru măsura M3/6A Crearea și dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL VA-VM www.galvam.ro, tel: 0258-760480, e-mail: gal.vavm@yahoo.com best viagra pills for women . Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii se află la sediul  GAL.

Documentele aferente apelului de selecție pot fi accesat în link-urile de mai jos:

APEL DE SELECTIE M36A_lung 1

M3-6A – Crearea și dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL.

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00