Ordinea de zi:

  1. Raportul privind exercițiul financiar al Asociatiei pe anul 2012 precum și activitatile depuse în cursul anului.
  2. Propuneri privind calendarul activităților pe anul 2013 inclusiv bugetul de venituri și cheltuieli aferente.
  3. Propuneri privind datele lansării apelurilor de selecție a proiectelor în anul 2013.
  4. Propuneri privind modificarea strategiei/ planului de dezvoltare locală în vederea transmiterii acestuia la AM – MADR
  5. Diverse

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.