ORDINEA DE ZI:

  1. Aprobarea bugetului proiectului GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MUREȘULUI
  2. Stabilirea cotizației membrilor
  3. Desemnarea persoanelor ce vor face părte din Comitetul de selecție al proiectelor (3 persoane din partea autorităților publice și 4 persoane din mediul privat)
  4. Diverse

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.