1Animarea comunităților este un proces continuu, conceptul fiind bazat pe necesitatea dezvoltării comunitare a resurselor endogene ale acestora în vederea asigurării unei dezvoltări locale, ce are ca bază abordarea de jos în sus. Conceptul este legat de construirea unor parteneriate locale în mediul rural, a căror dezvoltare nu are loc de la sine ci trebuie permanent stimulată și încurajată. În acest context sfera de acțiune a animatorului de dezvoltare rurală acoperă toate dimensiunile de dezvoltare a unei comunități (social, economic, cultural, de mediu, etc.)

2Campania de animare a teritoriului GAL VA-VM, așa cum a fost prevăzută la începutul anului 2013 completează toate acțiunile înscrise în calendarul de activități a componentei b) a proiectului – Instruirea și animarea teritoriului.

Scopul campaniei

Animarea și informarea populației de pe teritoriul GAL privind activitatea asociației, modelul de abordare LEADER, tipurile de măsuri pe care potențialii beneficiari le pot accesa prin GAL VA-VM, informații privind rundele de selecţie, modalităţile de accesare a fondurilor, valorile medii/proiect, criteriile de eligibilitate

3Diseminarea și preluarea de informații din teritoriu, ceea ce oferă prilejul analizei nevoilor de dezvoltare a teritoriului

Antrenarea comunităților locale în acțiunile planificate din  Strategia de Dezvoltare Locală

Distribuirea de materiale informative și de promovare proprii și ale MADR/APDRP

GRUP ȚINTĂ

populația din mediul rural

–          Autorități Publice

–          Mediul privat

–          ONG-uri

4ACTIVITĂȚI DERULATE

–          Întâlniri informative și de promovare organizate în toate comunitățile teritoriului GAL cu tematică stabilită

–          Întâlniri ocazionale, ad-hoc, cu oferirea de informații generale și consiliere privind activitățile derulate de GAL

–          Studiu privind rezultatele obţinute în implementarea

    Programului LEADER  la nivelul GAL VA-VM

–          Realizarea și distribuirea de materiale de promovare – Participarea la evenimente locale de pe teritoriul GAL precum și la întâlniri naționale și internaționale.

5

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.