Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 411.2 : 12.10.2012 

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea primei sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2012 pentru masura 411.2,, Infrastructura de acces, crestere animale, procesare primara, turism si protectia naturii” in perioada 15.10.2012 – 14.12.2012.  

Data limita de depunere a proiectelor este : 14 decembrie 2012, ora 12.00.

Depunerea proiectelor pentru măsura 411.2 se va face la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Fondul disponibil pentru Masura 411.2 ,, Infrastructura de acces, crestere animale, procesare primara, turism si protectia naturii”– sesiunea I – 2012 este:  880.000 Euro.

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 110.000 Euro. Valoarea totala a unui proiect, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro si 400.000 euro.

Numar maxim de proiecte finantate: 11;

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie se va face prin notificarea in scris a tuturor solicitatilor si  prin publicarea Raportului de Selectie pe pagina web : www.galvam.ro

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 121din PNDR si cu Ghidul solicitantului aferent masurii 121 in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie .

Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 din PNDR , disponibil pe  site-ul Agentiei de plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.( www.madr.ro) in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie de catre GAL.Pentru proiectele care prevad constructii si/sau montaj solicitantul este obligat sa depuna, impreuna cu Cererea de Finanatare, Studiul de Fezabilitate si Proiectul tehnic al investitiei pentru care solicita finantare.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de selectie a GAL – selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din criteriile de selectie . Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului” publicata pe site-ul www.galvam.ro

Pentru a vizualiza Criteriile de  selectie 411.2, click aici.

Data si modul de anuntare a rezultatelor:

Anuntarea rezultatelor se va face prin notificarea in scris a solicitantilor si publicarea Raportului de Selectie pe pagina web a GAL-ului pana cel tarziu in data de 28.02.2013.

Date de contact pentru informatii suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com

Telefon/fax : 0258760480;

Barsan C-tin:0744636591;

Oana Marinela: 0749140384;

sau

la sediul GAL din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba,

 

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00