imagesData lansarii apelului de selectie pentru masura M 41.111 sesiunea-1/2013 – 03.06.2013

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea primei sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2013 pentru masura 41.111 in perioada 05.06.2013-05.07.2013 .
Data limita de depunere a proiectelor este : 05 Iulie 2013, ora 12.00.
Depunerea proiectelor pentru măsura 41.111 se va face la punctul de lucru GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga , nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00
Fondul disponibil pentru Masura 41.111,, Formare profesionala (training ) , informare si difuzare de cunostinte ”- sesiunea I – 2013 este: 60.000 Euro.
Intensitatea finantarii – 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 30.000 Euro.
Suma minima a unui proiect este 5.000 Euro.
Numar proiecte finantate: 2;

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie se va face prin notificarea in scris a tuturor solicitatilor si prin publicarea Raportului de Selectie pe pagina web : www.galvam.ro
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si cu Ghidul solicitantului in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie, disponibile pe www.galvam.ro

Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 41.111 in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie de catre GAL, disponibile pe www.galvam.ro .

Mai multe informatii aici.

Ghidul Solicitantului.

Fisa Masurii 41.111.

Cerere de Finantare.

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00