Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:   2/2014    pentru M411.2-125

GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului anunță lansarea celei de a-2-a   sesiune de  depuneri de proiecte din anul 2014 pentru:  

–           Măsura 411.2 -125 ,,Infrastructură de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”

Tipurile de beneficiari eligibili pentru finanțare pe măsura : M411.2-125  sunt cele menționate în Fișa și Ghidurile Măsurii 125  PNDR  

Fondurile disponibile :

Măsura 411.2-125 ,,Infrastructură de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”  sunt de 89.858 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri este de  89.858 Euro

Valoarea totală a unui proiect, pentru a putea fi finanțat trebuie să fie cuprinsă între 5.000 euro si 400.000 euro.Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin Măsura 411-125 este de 5.000 de Euro – această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Depunerea proiectelor se va face la sediul  GAL VA-VM, din comuna Vințu de Jos , str. Lucian Blaga  nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.

Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : 16 iunie 2014, ora : 12.00.

 Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritațile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Mureșului”(să aibă înglobat acțiuni care contribuie la îmbunătățirea calității mediului înconjurator). Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent  Măsurii 125 din PNDR (www.apdrp.ro)cât și cele din fișa măsurii  din strategia de dezvoltare locală  a GAL VA-VM (www.galvam.ro).

La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților varianta electronică ( suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate la sediul GAL.

 Date de contact pentru informații suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com

Telefon/fax : 0258-760480;

Bârsan C-tin: 0744636591;

Cristea Maria : 0744333041;  0764073755

Sau la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Mureșului”, din comuna Vințu de Jos  str. Lucian Blaga  nr. 20,   judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Mai multe informații puteți găsi în cadrul link-ului de mai jos:

Apel selectie M411.2-125 Sesiunea 2-2014

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00