GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea celei de a 3-a  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2014 pentru masura:

–           Masura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

Tipurile de beneficiari eligibili pentru finantare pe masurura : M413.1-322, sunt cele mentionate in Fisa si Ghidul Masurii 322  din PNDR.

Fondurile disponibile :

Masura 413.1 -322,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” sunt de : 66.471 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 66.471 Euro

Valoarea totala a unui proiect pentru fiecare masura, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro(valoare eleigibila) si 400.000 euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediul  GAL”VA-VM”, din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga,  nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune este : 12 decembrie  2014, ora : 12.00.

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”.Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent  Masurii 322, din PNDR (www.apdrp.ro)cât si cele din fisele masurilor  din strategia de dezvoltare locala  a GAL VA-VM (www.galvam.ro).

In cadrul acestei sesiuni NU se pot depune proiecte care prevad  constructii si/sau montaj

La cerere, se poate pune la dispozitia solicitantilor varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.

Mai multe detali puteti accesa dand click aici.

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00