Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte:   1/2014   

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea primei sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2014 pentru masura:  

–           Masura 413.3-313 ,, Promovarea activitatilor culturale, traditionale, turistice si sportive locale ”

–           Tipurile de beneficiari eleigibili pentru finantare pe masura : M413.3-313  sunt cele mentionate in Fisa si Ghidul Masurii 313 din PNDR.

 

Fondul disponibil pentru Masura 413.3 ,, Promovarea activitatilor culturale, traditionale, turistice si sportive locale ”- sesiunea 1/ 2014 este:  162532 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 54170 Euro

 Valoarea totala a unui proiect, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro si 400.000 euro. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de Euro.

 

Depunerea proiectelor se va face la sediul  GAL” VA-VM”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga  nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune este : 24 februarie 2014, ora : 14.00.

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”(sa aiba inglobat actiuni care contribuie la imbunatatirea calitatii mediului inconjurator). Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurile Solicitantului aferent  Masurii 313 din PNDR (www.apdrp.ro)cât si cele din fisele masurilor  din strategia de dezvoltare locala  a GAL VA-VM (www.galvam.ro).

La cerere, se poate pune la dispozitia solicitantilor varianta electronica ( suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.

 

 

Date de contact pentru informatii suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com

Telefon/fax : 0258-760480;

Barsan Constantin  Mircea : 0744636591;

Bujor Adina: 0740518658 ; 0764031518

Cristea Maria: 0744333041;  0764073755

Sau la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos  str. Lucian Blaga  nr. 20,   judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00