Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte:   2/2014   

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea celei de a 2-a  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2014 pentru masurile:  

–           Masura 411.2 -121,,Infrastructura de acces, crestere animale, procesare primara, turism si protectia naturii”

–           Masura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

–       Masura  421 Implementarea proiectelor de cooperare  – Submasura       421.1 – Cooperare cu GAL din Romania  pentru marketing si promovare     

Tipurile de beneficiari eligibili pentru finantare pe masururile : M413.1-322,M411.2-121 si M421.1  sunt cele mentionate in Fisele si Ghidurile Masurii 322 , 121 si 421 din PNDR.

Fondurile disponibile :

Masura 411.2-121 ,,Infrastructura de acces, crestere animale, procesare primara, turism si protectia naturii” sunt de  79.930 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este in medie de 39.965 Euro

Masura 413.1 -322,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” sunt de : 66.471 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 66.471 Euro

Fondurile disponibile pentru Masura  421 Implementarea proiectelor de cooperare  – Submasura Submasura 421.1 – Cooperare cu GAL din Romania  pentru marketing si promovaresunt de : 21.500 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 21.500 Euro.

Valoarea totala a unui proiect pentru fiecare masura, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro(valoare eleigibila) si 400.000 euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediul  GAL” VA-VM”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga  nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune este : 01 septembrie 2014, ora : 12.00.

 

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”.Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurile Solicitantului aferent Măsurii 121 (versiunea 10 Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012din PNDR )  Masurii 322, si Masurii 421 din PNDR (www.apdrp.ro)cât si cele din fisele masurilor  din strategia de dezvoltare locala  a GAL VA-VM (www.galvam.ro).

La cerere, se poate pune la dispozitia solicitantilor varianta electronica ( suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.

Date de contact pentru informatii suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com  Telefon/fax : 0258-760480;

Barsan C-tin – Manager proiect: 0744636591;

Cristea Maria  – Expert :0744333041 ; 0764073755

Sau la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos  str. Lucian Blaga  nr. 20,   judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Mai multe informatii specifice puteti gasi in cadrul link-urilor de mai jos:

Apel selectie M411.2 -121 Sesiunea II-2014

Apel selectie M413.1-322 SesiuneaI I-2014

APEL-SELECTIE-2-2014-MAS-421.1.

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00