Apel selectie M421.2

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte : M 421.2 – 1/2014
GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea primei sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2014 pentru Submasura 421.2 in perioada 18.04.2014-19.05.2014
Tipurile de beneficiari eligibili pentru finantare pe masura : M 421.2 sunt cele mentionate in Fisa si Ghidul Masurilor 421 PNDR
Fondurile disponibile pentru Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare – Submasura 421.2 – Cooperare internationala pentru marketing si promovare sunt de : 23.500 Euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 23.500 Euro. Valoarea totala a unui proiect, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro si 400.000 euro.
Depunerea proiectelor pentru Submasura 421.2 se va face la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga , nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.
Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune de proiecte este : 19 mai 2014, ora 12.00.
Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunostiinta prin notificari transmise solicitantilor de catre GAL.
Raportul de Selectie va fi publicat pe site-ul www.galvam.ro şi la punctul de lucru /sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”.
Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 421 din PNDR (www.apdrp.ro)Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii 421, cât și în Ghidurile specifice măsurilor în care se regăsesc obiectivele proiectului, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL. www.galvam.ro
Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.Modelul declaratiei solicitate este disponibil pe site-ul gal: www.galvam.ro,sectiunea sesiuni proiecte.
La cerere, se poate pune la dispozitia solicitantilor varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.

Date de contact pentru informatii suplimentare:
www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com, Telefon/fax : 0258760480;
Barsan C-tin:0744636591;
Bujor Adina :0740518658 ; 0764031518
Cristea Maria: 0744333041; 0764073755

Mai multe informatii puteti gasi mai jos:

APEL-SELECTIE-1-2014-MAS-421.2

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.