GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea celei de a 3 a  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2013 pentru masurile:  

–           Masura 411.2 -121,,Infrastructura de acces, crestere animale, procesare primara, turism si protectia naturii”

–           Masura 413.3-313 ,, Promovarea activitatilor culturale, traditionale, turistice si sportive locale ”

–           Masura 413.2-312 ,,Dezvoltarea economiei nonagricole locale”

Fondurile disponibile :

Masura 411.2-121 ,,Infrastructura de acces, crestere animale, procesare primara, turism si protectia naturii” sunt de  388.860 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 80.000 Euro

Masura 413.2-312,,Dezvoltarea economiei nonagricole locale” sunt de 72.879 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de  22.500 Euro

Masura 413.3-313 ,, Promovarea activitatilor culturale, traditionale, turistice si sportive locale ”sunt de : 338000Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 56.500 Euro

 Valoarea totala a unui proiect pentru fiecare masura, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro si 400.000 euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediul  GAL” VA-VM”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga  nr. 20, judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00.

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune este : 18 noiembrie 2013, ora : 12.00, pentru M 411.2-121; M 413.2 -312 si  29noiembrie2013 ora 12 pentru M 413.3-313

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”(sa aiba inglobat actiuni care contribuie la imbunatatirea calitatii mediului inconjurator). Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurile Solicitantului aferent Măsurii 121 (versiunea 10) Masurii 312 si Masurii 313 din PNDR (www.apdrp.ro)cât si cele din fisele masurilor  din strategia de dezvoltare locala  a GAL VA-VM (www.galvam.ro).

La cerere, se poate pune la dispozitia solicitantilor varianta electronica ( suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.

 

Date de contact pentru informatii suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com

Telefon/fax : 0258-760480;

Barsan C-tin – Manager proiect: 0744636591;

Bujor Adina –  Asistent manager : 0740518658 ; 0764031518

Cristea Maria : 0744333041;  0764073755

Sau la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos  str. Lucian Blaga  nr. 20,   judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

 

Apel de selectie M121,M312, M313

Apel selectie M411.2 -121 Sesiunea III-2013

Apel selectie M413.2-312sesiunea III-2013

Apel selectie M413.3-313 Sesiunea III-2013

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00