Măsura

 

Masura

Număr

sesiuni

Perioada Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2014 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie

(euro)

Submasura 411.2 125

 

 

1 10.01.2014-10.02.2014                        140.000            140.000 223.300
Submasura 413.3  

313

1 24.01.2014-24.02.2014 162.532 162.532 338.000
Submasura 421.1 421 2 18.02.2014-

21.03.2014

23.500 45000 45.000
30.07.2014-

01.09.2014

21.500
Submasura 421.2 421 1 18.04.2014-

19.05.2014

23.500 23.500 23.500
Submasura 413.1 322 2 04.04.2014-

05.05.2014-

19.05.2014

250.570 317041 1.072.966
30.07.2014-01.09.2014 66471
Submasura

411.2

121 2 04.04.2014-

05.05.2014

35.000 79930 656.700

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.