FNGALFederația Natională a Grupurlor de Actiune Locală  din România a organizat caravana „LEADER in Romania”, care s-a concretizat într-o serie de 4 conferinte regionale. Scopul evenimentelor a fost dezbaterea si analiza principalelor probleme cu care se confruntă GAL-urile din România pe parcursul implementării planurilor de dezvoltare locală, în vederea găsirii de solutii si armonizării procedurilor. Una dintre aceste coferințe regionale a avut loc la Alba Iulia, în perioada 28.02.2013-01.03.2013 unde s-au întâlnit reprezentanți ai unui număr de 25 de GAL-uri din REGIUNEA 7 CENTRU.

La Reuniune au participat din partea FNGAL-ului domnul președinte al Federaţiei Naţionale a Galurilor din România, Alexandru Potor precum și vicepreședinții zonelor de dezvoltare regională.Datorită interesului și preocupării constante  al autorităților in implementarea programului LEADER, Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Ruralăși Pescuit (APDRP) a fost reprezentată de Director General Adjunct, Nicolae Popa.

A1

La discuții au mai participat reprezentanți ai Autorității de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (AM – MADR), reprezentanții  Direcțiilor și Oficiilor Județene pentru  Dezvoltare Rurală (DJPDR /OJPDRP )din regiunea Centru precum și  reprezentanti ai  Centrului de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 7 Centru Alba Iulia (CRPDRP).

A2A3

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.