Ordine de zi :

 1.     Raportul privind activitatea financiar-contabila desfășurată în anul 2013

2.     Raportul privind stadiul implementării proiectului cu nr. C4312011070183203/12.01.2012 finanțat în cadrul măsurii 431.1

,,Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”

3.     Raportul Comisiei de Cenzori privind activitatea financiară desfășurată în cursul anului 2013
4.     Proiect de buget privind activitatea financiar contabilă în cursul anului 2014  
5.     Propuneri privind modificarea statutului asociației în vederea accesării de fonduri europene, prin asociere sau în calitate de solicitant
6.     Propuneri privind strategia GAL VA-VM în viitoarea etapă de programarea 2014-2020, axa IV LEADER.
7.     Diverse

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00