GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI                                                                        COMUNA SIBOT  /ALBA                                                                                                                      NR. 35/15.05.2012

              Grupul de Actiune Locală ”Valea  Ampoiului – Valea Muresului”

Anuntă,

Lansarea sesiunii 1/ 2012 pentru selectia proiectelor în cadrul măsurii:

413.1   Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

conform prioritatilor descrise în strategia GAL ”Valea Ampoiului – Valea Muresului”

Data publicării 21.05.2012        
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M 413.1 din 21/05/2012
Data lansării apelului de selectie 21.05.2012
Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 11.06.2012 – 13.07.2012. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 13 iulie 2012, ora 14:00.
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor pentru măsura 413.1 se va face la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba, în intervalul orar: 10:00 – 14:00.
Fondul disponibil Fondurile disponibile pentru Măsura 413.1, în această sesiune sunt de 825.000 euro.Valoarea finantarii nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsa intre 5000 si 75.000 euro, iar valoarea totala maxima a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro.Numar maxim de proiecte ce pot fi finantate este 11.
Documente necesare Documentele justificative necesare se gasesc pe  site-ul www.galvam.ro la rubrica ”documente necesare”si. De asemenea vă rugăm să consultanti si site-ul APDRPwww.apdrp.ro    pentru a consulta ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru masura 322 cât si anexele aferente acestui ghid.
Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”.Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322 din PNDR (www.apdrp.ro)cât si cele din fisa masurii 413.1 (www.galvam.ro).
Componenta Comitetului de Selectie Comitetul de selectie al proiectelor este format din 7 membri,  3 reprezentanti ai sectorului public, 4 reprezentanti ai sectorului privat ; 1 membru( din sectorul public) din mediul urban si 6 din mediul rural.
Modalitatea de desfasurare a selectiei Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galvam.ro şi la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”.
Anuntarea rezultatelor Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”.GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului ” va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galvam.ro  pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului ”.Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a acestora, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data depunerii contestaţiilor.
Date de contact si informatii www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.comTelefon/fax : 0258760480;Barsan C-tin:0744636591;Oana Marinela: 0749140384;

Documente aferente:

Fisa Masurii

Criterii de selectie

Documente necesare aplicatie

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00