Construcţia parteneriatului public-privat întitulat Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului (G.A.L. Valea Ampoiului – Valea Mureşului) a fost începută în semestrul al II-lea al anului 2010, însă actul de naştere oficial s-a înregistrat zilele trecute prin certificatul emis de către Judecătoria Alba Iulia. El este rezultatul unor acţiuni de promovare, experiză şi analiză pe teritoriul G.A.L.-lui ce au fost finalizate printr-un proiect depus la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, unde în urma evaluării finale acesta a fost declarat câştigător de către Autoritatea de Management pentru PNDR.
Parteneritul public-privat denumit Grup de Acţiune Locală (G.A.L.) reuneşte un număr de 11 comunităţi – 10 comune şi un oraş – din sectorul public (administraţie publică locală), din sectorul privat (comercial, agricol, zootehnic, silvic, etc.) şi din rândul societăţii civile (ONG-ri), în totalitate 33 membri fondatori. La sfârşitul săptămânii trecute au fost înaintate Autorităţii de Management a DADR documentele necesare eliberării deciziei de autorizare a G.A.L. Valea Ampoiului-Valea Mureşului, ceea ce în opinia partenerilor reprezintă etapa premergătoare implementării proiectului. S-a finalizat astfel o activitate desfăşurată timp de un an, de aceea câteva precizări se impun începând cu cele de ordin geografic.
G.A.L. Valea Ampoiului – Valea Mureşului este amplasat pe cursul mijlociu al râului Mureş în aval de municipiul Alba Iulia şi pe cursul afluentului cel mai important din zonă, râul Ampoi. Localităţile care configurează aria geografică a teritoriului GAL-lui sunt orientate pe văile Ampoiului şi Mureşului, având caracteristici atât de zonă montană cât şi de luncă. Acestea sunt: Zlatna, Almaşu Mare, Meteş, Vinţu de Jos, Blandiana, Ceru Băcăinţi, Şibot, Pianu, Săsciori, Săliştea din judeţul Alba şi o localitate din judeţul Hunedoara, totalizând o populaţie de 37.363 locuitori.


Sprijinul financiar aprobat în cadrul Sub-măsurii 4.3.1. Axa 4 Leader este în valoare de 3.623.000 Euro, dintre care 2.856.500 Euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile din fonduri europene FEADR şi naţionale.
Obiectivele proiectului constau în: implementarea unei strategii de dezvoltare locală concepută pe zona rurală definită la nivel subregional Valea Ampoiului-Valea Mureşului; punerea în aplicare a unei strategii multisectoriale bazate pe interacţiunea dintre parteneri în cadrul proiectelor din diverse sectoare ale economiei locale; dezvoltarea unor proiecte de cooperare şi interconectare a parteneriatelor locale.
Ajutorul acordat în cadrul Axei Leader are în vedere următoarele tipuri de activităţi eligibile: microproiecte ale autorităţilor publice locale privind executarea unor lucrări de reabilitare a unor obiective de interes local şi investiţii în infrastructură la scară mică; proiecte privind dezvoltarea economică prin stimularea investiţiilor; implementarea proiectelor de funcţionare şi cooperare a GAL-lui; acţiuni de promovare a parteneriatului.
Parteneriatul s-a realizat în baza Legii 26/2000 cu completările şi modificările ulterioare, sediul asociaţiei fiind în comuna Şibot, fiind aprobată şi posibilitatea înfiinţării unor puncte de lucru pe teritoriul GAL-lui.
Aşa cum ne-a declarat reprezentantul legal al GAL-lui, construcţia parteneriatului a fost posibilă prin implicarea autorităţilor publice locale, care au mobilizat actorii principali ai comunităţilor componente, demersurile fiind cunoscute şi susţinute de către Consiliul Judeţean Alba. (C.P.)

sursa: ziarul unirea

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00