19.09.2013Interesul autorităților centrale și județene din cadrul MADR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) privind stadiul implementării proiectelor pe AXA IV LEADER, de către GAL-urile din județul Alba s-a concretizat printr-o reuniune ce a avut loc în localitatea Vințu de Jos la sediul GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului.

                Cu această ocazie au fost dezbătute și analizate principalele probleme cu care se confruntă GAL-urile pe parcursul implementării proiectelor cuprinse în Planurile de Dezvoltare Locale, AXA IV LEADER din PNDR.

 Au participat din partea GAL-urilor:

 D-nul Valentin Groza – președinte GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului

 D-nul Gheorghe Damian – președinte GAL Țara Secașelor

D-nul Vasile Moisa – manager proiect – GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare

D-na Viorica Vâlcea – manager proiect GAL Pe Mureș și pe Târnave

Din partea AM pentru PNDR, Compartimentul de Dezvoltare Rurală a județului Alba, colectiv condus de d-nul Ioan Ursa.

                Prezent la reuniune, d-nul director Radu Marian – din cadrul MADR a precizat că în cursul săptămânii viitoare va fi semnată varianta finală a Ghidului Măsurii 421. De asemenea, reprezentanții GAL-urilor care au lansat apeluri de selecție pentru Măsura 111 vor fi invitați a sediul Ministerului pentru clarificări privind implementarea.

                Reprezentanții GAL-urilor au adus în discuție aspecte punctuale legate de implementarea proiectelor din strategii aferente Măsurilor din AXA I și AXA III din PNDR.

                A fost evidențiată și importanța unor proiecte privind promovarea activităților non-agricole prin înființarea IMM în mediul rural care să desfășoare activități productive.

                În încheiere a luat cuvântul domnul Constantin Mircea Bârsan – director executiv al GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului, care a mulțumit participanților pentru interesul manifestat de a participa la reuniune.

SURSA: Ziarul Unirea, 19 septembrie 2013                                          Autor: Constantin Bârsan

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00