GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului solicita oferte pentru organizarea a patru seminarii de instruire, fiecare  pe durata a 2 zile, in perioada 01-31 august 2012. Seminariile se vor organiza  pentru reprezentanti APL si alti potentiali beneficiari ai proiectelor din Programul LEADER, de pe Axa 3 si anumeMasurile 312, 313 si 322.. Participantii vor fi instruiti in completarea cererilor de finantare, intocmirea dosarelor pentru proiecte, conditii de depunere, alte aspect importante pentru cresterea capacitatii de a prezenta proiecte viabile pentru selectie in cadrul GAL-ului.

Ofertantii trebuie sa fie societati comerciale sau ONG-uri care sa prezinte o experienta semnificativa privind organizarea unor astfel de evenimente si  sa prezinte cel putin 3 CV-uri privind persoanele care vor furniza modulele de instruire.

Ofertantii vor prezenta o oferta tehnica si o oferta financiara.

Oferta tehnica va cuprinde date privind locatia, echipamentele utilizate si masa, etc.

Oferta financiara va fi in lei si va cuprinde un deviz cu toate costurile aferente.

Termenul limită de depunere a ofertelor – 20.07.2012, ora 10 la sediul GAL Valea Ampoilui-Valea Muresului, Sibot, str. Principala, nr.34, bl. P+2, jud. Alba

Informatii suplimentare se pot obtine la tel./fax.0258-760480 sau e-mail gal.vavm@yahoo.com

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00