F1În data de 11, 12 și 13 septembrie 2013 la Plœuc-sur-Lié pe teritoriul GAL în sudul Pays de St-Brieuc a avut loc organizarea unui seminar LEADER binaţional între Franţa şi România. Obiectivul principal al seminarului a fost dinamizarea cooperării transnaționale între GAL-urile române si GAL-urile franceze, întărirea parteneriatului dintre Franța si Romania dintre actorii dezvoltării rurale implicați în implementtarea strategiilor locale de dezvoltare.

Consiliul director al GAL VA-VM a considerat oportună prezența d-lui președinte Groza Valentin și a directorului executiv Bârsan Constantin la reuniune.

F2La reuniune au fost prezenți un număr de 15 reprezentanți ai GAL-urilor din Franța si respectiv un număr de 36 ai GAL-urilor din România. De asemenea au fost invitate să participe d-na Beatrice Zaharescu si d-na Bianca Dragomirescu din partea Autorității de Management a MADR.

Pe durata a doua zile, 12 si 13 septembrie au avut loc reuniuni în plen precum și pe secțiuni  în care au fost dezbătute stadiile proiectelor de cooperare internațională în cadrul programului LEADER. S-au făcut propuneri de proiecte de cooperare în special pentru viitoarea perioada de programare 2014-2020, domeniile vizate fiind: promovarea turismului, a tradițiilor locale, promovarea produselor tradiționale , etc.

Un moment important al deplasării, la care GAL VA-VM și-a adus o contribuție deosebită, îl constituie organizarea unui stand de produse tradiționale românești.

F3Un rezultat semnificativ al acestei reuniuni l-a constituit faptul că la scurt timp de la deplasarea delegației în Franța, la sediul AM al MADR reprezentantul ambasadei franceze precum si a rețelei rurale franceze au constituit un grup comun de lucru în vederea cooperării cu rețeaua rurală din Franța, la reuniune fiind prezentă și d-na Séverine Bressaud.

Un alt rezultat îl constituie solicitarea unor GAL-uri din Franța privind cooperarea în cadrul viitoarei etape de programare 2014-2020.

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00