1. Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: 1/2018
 2. Data lansării apelului de selecție: 29.05.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 30.07.2018
 1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00
 2. Beneficiarii eligibili:

Beneficiari direcți:

 • Autorități publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult conform legislației în vigoare;
 1. Fondul nerambursabil total disponibil: 352 696,99 EURO
 • Contribuția publică alocată pe sesiune  de depunere proiecte pentru Măsura M1/6B:
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 89 000 Euro;
 • Intensitatea sprijinului: 100%

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa/apă uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG- uri.

 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL VA-VM pentru măsura M1/6B: Servicii de bază pentru economia și populația rurală și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL VA-VM  galvam.ro.

Pachetul de finantare poate fi descarcat din cadrul link-ului: https://galvam.ro/wp-content/uploads/2018/05/M16B.zip

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
 • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
 • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00