Proiect național: ”ÎMPREUNĂ ÎN ROMÂNIA DIGITALĂ
Conform acordului de parteneriat semnat cu Fundația EOS-EDUCATING FOR AN OPEN SOCIETY,   Asociația Gal Valea Ampoiului-Valea Mureșului a implementat acțiuni de incluziune și educație digitală în teritoriul său.
În perioada octombrie -decembrie 2022 au fost instruite și sprijinite peste 100 de persoane cu competențe digitale reduse, care au utilizat platforma competentdigital.ro .