GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului face cunoscut raportul de selecție aferent M6/3A – Sprijin pentru dezvoltarea și promovarea de structuri asociative – sesiunea 1.

Raportul poate fi accesat la link-ul https://galvam.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-selectie.pdf