Microregiune

 In perioada de programare 2007-2013 s-a constituit parteneriatul GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului, prin adeziunea unui număr de 10 comune si un oras cu populatie sub 10000 de locuitori din judetele Alba si Hunedoara si a 22 de persoane juridice si fizice din mediul privat (societati comerciale, composesorate, ocoale silvice, asociatii, PFA-uri, grup de producatori, etc.) din zona aferenta teritoriului localitatilor componente.

Ulterior prin implementarea cu succes a Strategiei 2007-2013 finanțate din PNDR AXA 4 LEADER, s-au creat premisele unei noi Strategii de Dezvoltare Locală bazată pe stimularea, diversificarea și promovarea sectoarelor: Agricol, Non-agricol, Social și Administrație publică, pentru perioada de programare 2014-2020 (finanțate din PNDR Sub Măsura 19).

Consolidarea si extinderea parteneriatului reprezintă  un argument esential in implementarea noii strategii.

În acest context teritoriul actual GAL Valea –Ampoiului Valea Mureșului  este constituit  prin asocierea unui număr de 13 U.A.T.-uri( 11 comune din Jud.Alba-Almașu Mare, Blandiana, Bucium, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa, Meteș, Pianu, Săliște, Săsciori, Șibot, Vințu de Jos și comuna Romos din jud. Hunedoara) și un oraș (Zlatna).

Parteneriatul este completat prin aderarea  unui număr de 43 de persoane juridice și fizice din mediul  privat( societăți comerciale, composesorate, ocoale silvice, asociatii, PFA-uri, grup de producatori, etc.) din zona aferentă teritoriului localităților componente.

Consolidarea sectorului agricol, ca factor de stabilitate economico-socială reprezintă si un obiectiv al Strategiei Consiliului Judetean Alba, motiv pentru care la începutul anului 2017, acesta a aderat  in calitate de partener in vederea sprijinirii obiectivelor cuprinse în SDL-ul GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00