Grupul de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului  și Mureșului anunță lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pe anul 2019 pentru M6/3A  – Sprijin pentru dezvoltarea și promovarea de structuri asociative

 1. Data lansării apelului de selecție: 20.05.2019
 2. Data limită de depunere a proiectelor: 20.06.2019
 3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

La sediul Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului  și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00

 1. Beneficiarii eligibili:

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:

 • Fermieri;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Centre de cercetare
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.
 • Magazine locale
 • Producători locali, PFA, UAT, ONG, asociații agricole, cooperative.
 1. Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări:
 • Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M6/3A: 881,11 Euro.
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50 000 Euro;
 • Valoarea proiectului: intre 5.000 – 50.000 euro;
 1. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Grupul de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului  și Mureșului din comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

 1. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL VA-VM pentru măsura M6/3A – Sprijin pentru dezvoltarea și promovarea de structuri asociative și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL VA-VM galvam.ro, tel: 0258-760480, e-mail: gal.vavm@yahoo.com sau pot fi obținute pe suport tipărit la sediul GAL, la adresa menționată mai sus.

Documentele specifice măsurii pot fi accesate în cadrul link-urilor de mai jos:

APEL DE SELECTIE  M63A_lung

Apel scurt M6-3A

Pachet de finantare

 

 

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
 • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
 • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00