Dezvoltarea economica si sociala durabila a teritoriului GAL este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor de baza neadecvate constituie principalul element care mentine decalajul accentuat dintre zonele rurale si zonele urbane si care, cu atat mai mult, reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice a zonelor rurale.

Masura va contribui la imbunatatirea, modernizarea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de sport, agrement si culturale si a infrastructurii aferente; imbunatatirea infrastructurii la scara mica si investitii de uz public in informarea turistilor in infrastructura turistica la scara mica. Masura vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale si dezvoltarea socio-economica a teritoriului.

Beneficiari directi

  • Autoritati publice locale si asociatiile acestora conform legislatiei nationale în vigoare;
  • ONG-uri definite conform legislatiei în vigoare;  
  • Unitati de cult conform legislatiei în vigoare;

Beneficiarii indirecti:

  • populatia locala  
  • întreprinderile înfiintate si/sau dezvoltate în teritoriu
  • ONG-uri din teritoriu

Mai multe informatii puteti accesa in cadrul pachetului de finantare de mai jos:

Apel scurt ses.2 2018 M1-6B

Apel lung ses.2 2018 M1 – 6B

Pachet de finantare – https://galvam.ro/wp-content/uploads/2018/10/M1-6B-Sesiunea-2-2018.rar

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00