Data lansării apelului de selecție: 24.07.2017
Măsura lansată prin apelul de selecţie:

M1/6B:  Servicii de baza pentru economia si populația rurala

Tipuri de beneficiari eligibili:

Autorități publice locale și asociațiile acestora conform legislatiei naționale în vigoare;

ONG-uri definite conform legislatiei în vigoare;

Unitati de cult conform legislatiei în vigoare;

Fondul disponibil pentru măsura M1/6B SDL: 1.157.322,46
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte:

Valoarea proiectelor:  va fi de max. 89 000 euro/proiect

Intensitatea sprijinului pentru măsura M1/6B SDL pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
Data limită de primire a proiectelor: 24.08.2017, ora 16:00
Locul depunerii proiectelor:

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI  SI MURESULUI

Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, jud. Alba

Tel./Fax. 0258-760480, www.galvam.ro ,  e-mail: gal.vavm@yahoo.com

Precizări:

Documentele care reglementează realizarea sub-măsurii:

Strategia de dezvoltare locală (www.galvam.ro)

Fişa măsurii M1/6B (www.galvam.ro)

Apelul de selecţie pentru măsura M1/6B (www.galvam.ro)

Ghidul Solicitantului pentru măsura M1/6B (www.galvam.ro)

Ghidul Solicitantului 19.2 şi Manualul de procedură (www.afir.info)

Date de contact pentru informații suplimentare:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la  e-mail: gal.vavm@yahoo.com

web: nike air max leopard www.galvam.ro

Tel./Fax. 0258-760480

Există disponibilitatea ridicării pe suport tipărit a informaţiilor detaliate şi materialelor de promovare aferente măsurilor lansate la sediul GAL.

Pachetul de finanțare poate fi descărat de aici.

 

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00