GAL Valea Ampoiului Valea Mure;ului vä informeazä cä termenul pentru depunerea proiectelor aferente mäsurii: Ml/6B – Servicii de baza pentru economia si populatia ruralä, care are ca termen de depunere a proiectelor data de 24.08.2017, ora 16.00, se prelungeste pânä la data de 22.09.2017, ora 16.00.

Termenul limitä pentru depunerea proiectelor este : 22.09.2017, ora 16:00 Locul depunerii proiectelor: GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI.

mail eisprung.de loc:hk Comunicarea poate fi accesată aici.

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.