În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2 – Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în etapa de autorizare a
plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității.

Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care
trebuie parcurse în vederea verificării conformității dosarului cererii de plată depus de
beneficiar, pentru următoarele măsuri din Strategia de Dezvoltare locală a GAL Valea
Ampoiului-Valea Mureșului.

Documentul poate fi accesat în cadrul link-ului de mai jos:

Procedura evaluare conformitate DCP

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00