Într-o abordare cronologică a etapelor parcurse de la înființarea asociației până la data prezentului raport, trebuie amintit faptul că în cadrul Axei 4 LEADER din PNDR (2007-2013) a fost
implementată de către GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului o strategie de dezvoltare locală pe termen mediu și lung având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local, precum și
potențialul endogen al teritoriului (abordarea bottom-up).
Valoarea totală a contractului de finanțare a SDL-ului încheiat în ianuarie 2012 cu APDRPul/AFIR-ul a fost de 2.856.500 de euro, finalizarea lui având ca termen 01.11.2015.
Mai multe informații puteți accesa în cadrul Raportului de activitate din cadrul link-ului de mai jos:

RAPORT DE ACTIVITATE 

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00