GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului anunță publicarea raportului de selecție Sesiunea 2/ 2023 – intermediar aferent măsurii M1/6B – Servicii de bază pentru economia și populația rurală.

Documentul poate fi accesat în cadrul link-ului Raport de selectie INTERMEDIAR M1-6B, SES.2-2023

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.