GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului face cunoscut raportul de selecție aferent M6/3A – Sprijin pentru dezvoltarea și promovarea de structuri asociative – sesiunea 1.

Raportul poate fi accesat la link-ul https://galvam.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-selectie.pdf

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.