Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:

02/18

Data lansării apelului

18 MAI  2018

Data limită pentru depunerea proiectelor

29 MAI  2018

Depunerea proiectelor:

La sediul Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului  și Mureșului din comuna Vințu de Jos,  str. Lucian Blaga, nr. 20,  jud. Alba, de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Măsura de finanțare:

M3/6A Crearea si dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL

Fondul nerambursabil total disponibil : 75 842 EURO

Suma maximă nerambursabilă/proiect:  50.000 EURO

Intensitatea sprijinului: 90%

Beneficiarii eligibili:

Beneficiari directi:

  • micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural;
  • fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL VA-VM pentru măsura M3/6A Crearea și dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL VA-VM www.galvam.ro, tel: 0258-760480, e-mail: gal.vavm@yahoo.com. Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii se află la sediul  GAL.

Pachetul de finanțare poate fi accesat aici: M3/6A Crearea si dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Comments are closed.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00