2024

M3/6A „Crearea și dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL”

Sesiunea 2 / 2023

Raport de selectie M3-6A ses.2-2023

Nota la Raportul de selectie M3-6A SES 2-2023

ERATA la Raportul de selectie nr.15-10.02.2024 avizata CDRJ